Psykoterapi och rådgivning

Psykoterapi

Anledning till varför man söker psykoterapi kan vara mycket olika. Kanske är du klar över vad problemet är och vad du vill uppnå.  Eller går du runt i en mer allmän känsla av att inte må bra och undrar över orsaker. Det skulle kanske kunna handla om en nära relation eller ett sammanhang där du inte trivs, att du går runt med en självbild som känns svår eller att ångest och tvivel gör vardagen svårare.  

 

Upplevelse av tillit och trygghet är fundamentalt i en psykoterapeutisk kontakt. Tillit skapas genom att du kan känna dig accepterad, förstådd och väl bemött. Trygghet skapar vi genom att vara tydliga med hur vi arbetar och att ta upp målet med terapin och utvärdera hur vi närmar oss det, vid flera tillfällen under terapin.  

 

Givetvis lägger vi den tid som behövs på att förstå vad dina känslor vill säga och hur du kan komma vidare med hjälp av psykoterapi. Många som kommer till oss har problem med ångest, depression, stress eller är i kris. Vi kan också behandla social fobi och problem med självkänsla och stark självkritik.

Stöd som förälder

Föräldraskapet är en lång och viktig relation där vi inte kommer ifrån att bli utmanade och ifrågasatta. Om du går en längre tid och känner dig otillräcklig - eller när det inträffat något mer mer plötsligt som du inte hittar styrka att möta på egen hand, då kan det vara hjälpsamt att söka stöd.  

Föräldrastöd kan vara konkret, kanske en hjälp att hantera situationen med ett barn som inte vill vara i skolan, som kanske blivit ”hemmasittare”.  Det kan handla om stöd i en vårdnadstvist som går ut över barnen, eller stöd kring en tonåring som inte mår bra. Det kan också vara så att du går med en oro runt ditt barn, du ser och känner att något inte är som det borde, men har svårt att bedöma allvaret och veta vad du ska göra med din oro. Ibland kan syftet också vara att du helt enkelt vill ha en bättre relation till dina barn.

 

Vi har erfarenhet av att arbeta som skolpsykologer, av att leda pappagrupper och grupper i ICDP samt har lång erfarenhet av tonårsterapier och terapier med Unga vuxna. 

Våra behandlingsmetoder

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) grundar sig på inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Fokus ligger på hur dina känslor, tankar och beteenden påverkar hur du mår och vilka steg du kan ta för att må bättre. 
  • Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ och känslofokuserad terapiform som har ett tydligt mål i att hitta och utveckla ett vänligare förhållningssätt gentemot sig själv. I terapin jobbar man aktivt med självkritik, skam och känsloreglering och att stärka förmågan till medkänsla både för sig själv och andra. Det gör att vi får tillgång till flera nya sidor av oss själva.
  • Emotionsfokuserad terapi (EFT) har som utgångspunkt att våra känslor avgör hur vi tänker och hur vi förhåller oss till oss själva och andra. Metoden har sin grund i den humanistiska psykologin och i terapiforskning. Behandlingen syftar till att förändra svåra och återkommande känslor såsom självkritik och oro eller upplevelser som uppstår i förhållande till betydelsefulla andra i ditt liv.    
  • Acceptance and commitment terapi (ACT) är en terapiform som ofta används vid utmattnings- och stressproblematik. Terapin bygger på inlärningsteori och kontextuell teori. I terapin kan du på ett fokuserat sätt utforska vad som är viktiga värden för dig och söka en riktning för hur du vill röra dig vidare i livet. Vi arbetar också med att se med andra ögon på hur också våra svårigheter kan få vara en del av livet vi lever. Läs gärna ”Sluta grubbla – börja leva!”
  • Existentiell terapi grundas i den existentiella filosofin och den existentiella psykologin. I terapin får du hjälp att utforska vad ditt liv har kommit att bli, hur dina val och givna livsomständigheter påverkat dig och vilka möjligheterna är framåt. Målet är inte nödvändigtvis ett liv befriat från symtom och lidande - utan att du kommer i kontakt med vad som är viktigt för dig och lever ett liv i samklang med det.     
  • Krisstöd: Kriser kan utlösas plötsligt till följd av exempelvis en olycka, att någon nära oss går bort eller av att livet tar en ny vändning. De kan också utvecklas långsamt på grund av omständigheter man har levt i under en längre tid. Hur man reagerar och hur länge den pågår är olika från person till person. En tidsbegränsad insats kan många gånger vara av stor betydelse för att komma vidare. 
  • Parterapi: När vi blir tydliga inför oss själva gör vi oss också tydliga inför andra. Samtalen handlar om att ge er båda en ökad förståelse för era respektive behov och förmåga att uttrycka dem på ett ansvarsfullt sätt. 
  • Samtliga tjänster erbjuds både på mottagningen och via video.  

Vara Psykologi AB

Orgnr: 559117-1326