Vara Psykologi integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Följande principer gäller när vi hanterar dina personuppgifter:

  • Din integritet respekteras och skyddas
  • Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas
  • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
  • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
  • Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
  • Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt
  • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

 

Vilka uppgifter samlas in?

De personuppgifter vi har ansvar för är namn, adress, telefonnummer, hälsouppgifter samt personnummer. 

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Journaler sparas i enlighet med patientdatalagen i 10 plus innevarande år. Ekonomiska underlag sparas enligt bokföringslagen och övriga uppgifter enligt riktlinjer i dataskyddsförordningen.

 

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att få information om vad vi registrerat om dig. Kontakta oss så skickar vi snarast den information vi har.
  • Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte patientuppgifter i journalsystem och bokföring där särskilda lagregler gör att vi måste spara uppgifter enligt lagstadgad period.

 

Har du frågor gällande dina personuppgifter, kontakta oss via info@varapsykologi.se eller via telefon.

 

Mer information gällande dataskyddsförordningen hittar du via Datainspektionen


Vara Psykologi AB

Orgnr: 559117-1326