Legitimerade psykologer


Fredrik Gunnarsson

Jag är utbildad i KBT, Emotionsfokuserad (EFT) och Existentiell terapi och arbetar integrativt beroende på den sökandes problem och önskade arbetssätt.  

  

Jag tar emot individer (vuxna och ungdomar) samt par och föräldrar och har lång erfarenhet av att arbeta med ångest, depression, låg självkänsla, stress/utmattning och olika former av kriser.

 

Genom att jag tidigare har arbetat som chef har jag också en specifik inriktning mot arbetsrelaterad ohälsa och chefsstöd. Jag arbetar även med utbildning och handledning.  

Ylva Kurtén

Jag har min terapeutiska grund i KBT och är därutöver vidareutbildad i ACT och Compassionfokuserad terapi (CFT).

  

Jag möter klienter med olika svårigheter som kan vara ångest, depression eller olika kriser. Även stressrelaterad ohälsa är något jag arbetar mycket med. Att må bra om våra nära relationer påverkar oss negativt är svårt. Då kan det ha stor betydelse att få hjälp att komma vidare. Givetvis är du välkommen med olika problem som du själv inte ser hur du kan lösa. Vi lägger den tid som behövs på att förstå hur du bäst skulle kunna bli hjälpt.

 

Jag har även stor erfarenhet av att möta tonåringar och yngre vuxna efter att ha arbetat länge som skolpsykolog på högstadiet och gymnasiet. Du som förälder är varmt välkommen med frågor som rör föräldraskapet. Jag tar också handledningsuppdrag.

 

 


Vad är en legitimerad psykolog?

En legitimerad psykolog har genomgått en femårig universitetsutbildning följd av ett års praktik under handledning. 

 

Legitimationen innebär att man som psykolog har rätt att självständigt utföra psykologiska hälso- och sjukvårdsuppgifter, såsom att göra bedömningar av psykologisk och psykiatrisk natur, ställa diagnoser samt genomföra psykologisk behandling.

 

För dig som klient innebär legitimationen en trygghet eftersom legitimationen innebär att din behandlare står under Socialstyrelsens tillsyn. Detta ställer bl a krav på journalföring, system för kvalitetssäkring, rutiner för Lex Maria-anmälningar och tecknande av patientförsäkring. Om yrket inte utövas på ett tillfredsställande sätt och utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet kan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) utdela en erinran eller en varning. Ytterst kan legitimationen återkallas.

 

En legitimerad psykolog lyder också under Offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att man har tystnadsplikt. Undantag gäller då det finns misstanke om att ett barn far illa eller om klienten har eller är i färd med att begå ett särskilt grovt brott. 

 


Vara Psykologi AB

Orgnr: 559117-1326