Psykolog inom skola och socialtjänst

Det professionella förhållningssättet

 

I människoyrken använder vi oss själva i mötet med den andre. Ett professionellt förhållningssätt innebär att göra sig medveten om gränsen mellan person och roll. 

 

Våra insatser syftar till att hjälpa er att utvecklas, både som individer och som grupp. Vi utgår ifrån moderna psykologiska teorier och utformar insatsen utifrån era behov. 

 

Hör av er så kommer vi gemensamt fram till vad ni behöver!

 

 

Handledning

Handledningens övergripande mål är att du ska få en ökad förståelse för dig själv, tillgång till dina personliga resurser och en ökad förmåga att använda dessa på ett meningsfullt sätt.

 

Beroende på hur dina behov eller önskemål ser ut kan inriktningen handla om kompetensutveckling kopplat till en särskild roll, situation eller målgrupp eller om grupputveckling. Insatsen inleds med ett första möte där vi gemensamt inventerar behov samt fastställer mål och riktning för det fortsatta arbetet.

 

Våra handledningsinsatser tar utgångspunkt ifrån modern psykologisk kunskap och metod och skräddarsys utifrån era behov.

 

Vi har lång erfarenhet av att handleda personal och ledare inom såväl skola som vård och omsorg. 

Kompetensutveckling

Utbildnings- och förändringsinsatser som syftar till att stärka er som grupp, att hjälpa er att sätta rätt saker på agendan och att tillhandahålla verktyg för att era relationer och processer ska vara både kreativa, produktiva och hälsosamma. 

 

Exempel på workshops och utbildningsuppdrag:

  • Psykisk och stressrelaterad ohälsa i arbetslivet
  • Stresshantering utifrån ACT
  • Självmedkänsla/selfcompassion (CFT) i arbetslivet
  • Svåra samtal, konflikt och kommunikation 
  • Lågaffektivt förhållningssätt


Vara Psykologi AB

Orgnr: 559117-1326