top of page

Våra metoder

ACT
en ikon som står bredvid en text om acceptance committment therapy eller ACT som det heter inom psykologins lära.

ACT
Acceptance Committment Therapy

1) Acceptance Committment Therapy – ACT – arbetar vi fokuserat med att hitta dina genuina värderingar. Vi arbetar med att du lättare ska kunna ge plats för alla dina känslor och minska behovet att fly och kämpa emot olika tillstånd. Du får ett större utrymme, insikter och verktyg för att kunna leva ditt liv i den riktning du själv värderar.

CFT

CFT
Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi erbjuder en pedagogisk modell som skapar en god förståelse för varför vi lätt kan fastna i mönster, vanor och känslor som inte är bra för oss – även när vi vet att vi vill och kan göra bättre. I den Compassionfokuserade terapin (CFT) arbetar vi med emotionellt fokus och vill öka din medkänsla med dig själv. När svåra känslor blir lättare att uttrycka och när du hittar till en ökad självacceptans får du allt närmare till att uttrycka dina känslor och egna behov. Det gör ofta att samtidigt som du själv mår bättre så förbättras också dina relationer. I CFT ingår ofta övningar i avslappning, i mindfulness och olika visualiseringstekniker. CFT är utvecklad av professor Paul Gilbert, Derby, England

en ikon som ska spegla compassionfokuserad terapi vilket det finns en text om precis bredvid på sidan
En ikon som ska spegla emotionsfokuserad terapi som vi skrivit en text om bredvid ikonen

EFT
Emotionsfokuserad terapi

I EFT arbetar vi med att utforska, förstå och förändra problematiska och fastlåsta känslomässiga tillstånd som får oss att må dåligt eller försvårar våra relationer. Dessa kan exempelvis handla om överdriven självkritik, skam eller låg självkänsla. Med hjälp av konkreta metoder för känslomässig fördjupning och arbetar vi med att närma oss det som är jobbigt i syfte att kunna förändra det. Målet kan vara ökad självacceptans, försoning och/eller bättre färdigheter att ta hand om och kommunicera kring känslomässiga behov. 

EFT

Existentiell terapi

I den existentiella terapin utforskar vi gemensamt vilka erfarenheter och omständigheter som har påverkat hur ditt liv ser ut idag. Vi utforskar också vilka värderingar och behov som du vill ska utgöra riktningen framåt. Målet är att du kommer i kontakt med vad som är viktigt för dig och att du hittar kraft att leva i samklang med det.

en ikon som ska symbolisera exisentiell terapi som vi skriver om i en text bredvid ikonen.
Existentiell terapi
En ikon som ska spegla ordet föräldrastöd vilket det står en hel text om bredvid på sidan.

Föräldrastöd

Att vara förälder är inte alltid lätt. Det kan vara en utmanande uppgift att möta sitt barns känslor samtidigt som man ska hantera sina egna. När det inte görs på ett bra sätt kan familjer hamna i problematiska mönster som tär på både energi och livskvalitet. Målsättningen är att du som förälder ska få bättre verktyg att stötta ditt barn på ett stärkande och hälsofrämjande sätt och samtidigt hjälp att hantera dina egna hinder som riskerar att komma i vägen för det. 

Föräldrastöd

Parterapi

I behandlingen får ni hjälp att få syn på vad det är som gör att ni hamnar i låsningar eller tappar kontakt. Under sessionen och däremellan kommer du få tillfälle att öva på att förstå, reglera och uttrycka vad du själv känner och behöver och på att uppfatta och möta behoven som din partner har.

Målet är att ni genom förbättrad känslomässig kommunikation ska nå en fördjupad relation där båda får plats och mår bra. 

Parterapi
bottom of page